MarTERA este un proiect de tip ERA-NET Cofund finanţat în cadrul programului Orizont 2020 al Comisiei Europene. Scopul general al proiectului MarTERA îl constitue consolidarea Spațiului European de Cercetare (ERA) în domeniul tehnologiilor marine şi maritime, precum și a dezvoltării aşa-numitei „ Economii Albastre”.

Domeniul tematic este o continuare naturală și o extindere a activităților anterioare întreprinse în cadrul proiectelor MARTEC I & II și este în concordanță cu domeniile strategice ale Agendei Strategice de Cercetare și Inovare (SRIA) a JPI Oceans. Prin urmare, organizațiile participante au convenit să împartă subiectele acestui apel cofinanțat în următoarele cinci arii prioritare (AP):
Aria prioritară 1: Tehnologii maritime ecologice prietenoase
Aria prioritară 2: Dezvoltarea de materiale și structuri noi
Aria prioritară 3: Senzori, automatizare, monitorizare și observații
Aria prioritară 4: Fabricare avansata și producție
Aria prioritară 5: Siguranţă și securitate

Termenul de trimitere a pre-propunerii de proiect este: 29.03.2019, 17:00 CET.
Termenul de trimitere a propunerii finale este: 06.09.2019, 17:00 CET.

Mai multe informații cu privire la competiție se găsesc aici.