S-a lansat apelul ERA-NET Cofund pentru Monitorizarea și reducerea emisiilor de gaz cu efect de seră provenite din agricultură și silvicultură / Monitoring & Mitigation of Greenhouse gases from Agri- and Silvi-culture

Apel comun între 3 ERA-NET-uri:

FACCE ERA-GAS (Monitoring and Mitigation of Greenhouse Gases from Agriculture and Silviculture)
ERA-NET SusAn (Sustainable Animal Production Systems)
ICT-AGRI 2 (Information and Communication Technologies and Robotics for Sustainable Agriculture)

Obiectivul general al apelului comun din 2018 este de a contribui la dezvoltarea de noi tehnologii, soluții și sisteme de reducere a intensității EGS (emisiilor de gaz de seră) a sistemelor de producție animală (cu excepția animalelor de acvacultură sau de blană) în Europa și în afara acesteia. Această inițiativă de finanțare necesită o cercetare aplicată. Impactul potențial al proiectelor ar trebui să fie relevant pentru reducerea EGS în următorii 5-10 ani.

Domeniul științific al apelului se adresează proiectelor colaborative din următoarele 3 arii tematice:

Tema 1 (holistică): abordarea agroecologică a întregului sistem de producție animalier
Tema 2 (tehnică): Opțiuni tehnice pentru monitorizarea și atenuarea EGS din sistemele de producție animală
Tema 3 (societală): abordarea socială și / sau economică a producției animaliere și a consumului de produse animale
Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 3 decembrie 2018, ora 14:00 CET
Mai multe informații despre apel se găsesc aici.