Pachetul de informații al competiției este disponibil la adresa https://uefiscdi.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-tineri-cercetatori-din-diaspora

SCOP: Crearea unui mediu propice schimburilor de experiență și expertiza ce au la bază transferul de aptitudini și competențe dobândite de tinerii cercetători români aflați în diaspora și cei din țară, în vederea consolidării cooperării între aceștia.

CONDIȚII DE ACORDARE:

– finanțarea se asigură pentru un tânăr cercetător român din diaspora (cu cetățenie română la momentul depunerii aplicației) cu vizibilitate și recunoaștere internațională, pentru a desfășura un stagiu de cercetare împreună cu un grup performant dintr-o instițutie de cercetare din România;

– cercetătorul trebuie sa aibă o experiență în activitatea de CDI cuprinsă între 2-9 ani de la obținerea titlului de doctor în științe, în instituții prestigioase din străinătate; cercetătorul nu a avut o relație contractuală cu instituția gazdă în ultimii 5 ani;

– cererea de finanțare este depusă de către un responsabil angajat în cadrul instituției gazdă, cu cel puțin două săptămâni înainte de data planificată pentru efectuarea vizitei.

CHELTUIELI EIGIBILE: – cheltuieli de transport; cazare și diurnă (maxim 60 Euro/zi /echivalent lei).

DURATA: maximum 30 de zile, dar nu mai puțin de 15 zile. Vizitele se vor efectua pe parcursul anului 2017 și se vor finaliza până la data de 15 decembrie 2017

DEPUNERE CONTINUĂ: aplicațiile se depun într-o sigură etapă, folosind platforma www.uefiscdi-direct.ro, până la data de 20.11.2017, ora 16:00. Conform Pachetului de informații, evaluarea se realizează săptămânal, pe masura primirii cererilor de finanțare.

NOTA: Platforma de depunere www.uefiscdi-direct.ro va fi disponibilă începând cu data de 06 octombrie 2017

PERSOANA DE CONTACT CMCS-UBB : Claudia BELDEAN /date de contact: email: claudia.beldean@ubbcluj.ro; tel: 0264-405300 int. 5110