Nr.crt. Perioada de implementare  Nr.contract Tip proiect  Nume și prenume Titlu proiect Pagina web
1 2014-2018  01-3-1114-2014/2018 IUCN-Dubna Damian Grigore Theory of Nuclear Structure and Nuclear Reactions: Low energy dynamics and nuclear system properties  website
2 2014 – 2016 15/2014 Cadrul de colaborare în cercetare România – Franța Pușcaș Mihai ODYSEE – Opening new avenues to model the DYnamics of Species aSsemblages by integrating Ecology and Evolution: a case study from the mountain ecosystems of the Alps and the Carpathians website
3 2014 – 2016 16/2014 Cadrul de colaborare în cercetare România – Franța Grosu Ioan DYNMULTIREC -Dynamic Biomaterials with Multivalent Recognition Properties website
4 2013 – 2016   72/ 29.11.2013 Programul de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansata – STAR Marcu Alexandru Computational Methods in Scientific Investigation in Space – COMISIS website
5 2015 – 2016 773/2014 Cooperări bilaterale – Programul de Acţiuni
Integrate România – Franţa
Pușcaș Mihai Patternuri biogeografice ale diversității în cadrul ecosistemelor munților înalți din Europa: o abordare multidisciplinară  N/A
6 2015 – 2016 774/2014 Cooperări bilaterale – Programul de Acţiuni
Integrate România – Franţa
Beldean – Galea Simion Dezvoltarea de metode moderne de microextracție cuplate cu tehnici cromatografice cuplate și bidimensionale pentru analiza probelor complexe de mediu N/A
7 2015 – 2016 786/2014 Cooperări bilaterale – Programul de Acţiuni
Integrate România – Franţa
Focșan Monica Realizarea şi testarea unei platforme microfluidice pentru detecţie plasmonică integrată N/A
8 2015 – 2016 788/2014 Cooperări bilaterale – Programul de Acţiuni
Integrate România – Franţa
Farcău Cosmin Amplificare și direcționalitate spectral selectivă a emisiei spontane în nanostructuri plasmo-fotonice anizotrope N/A
9  2012 – 2015 1/22.10.2012 Programul de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansata – STAR Dobrotă Cristina Participarea la programele științifice ale ESA (POPAS) website
10 2013 – 2015 13RO-CH/RSRP/2013 (IZERZO_141976/1) Programul de Cooperare România – Elveția Cormoș Călin Advanced thermo-chemical looping cycles for the poly-generation of decarbonised energy vectors: Material synthesis and characterisation, process modelling and life cycle analysis N/A
11 2014 – 2015 752/2014 Programul de
cooperare bilaterală România – Austria
Bucur Ioan Comparison of the Jurassic Tectonostratigraphy in the southeastern Circum-Pannonian realm (Southern/Eastern Carpathians, Apuseni) and the Eastern Alps N/A
12 2014 – 2015 748/2014 Programul de
cooperare bilaterală România – Austria
Gorgoi Lucia Alternative Sexualities in Romanian Literature since 1945. A literary-historical investigation N/A
13 2014 – 2015 755/2014 Programul de
cooperare bilaterală România – Austria
Florea Gelu The Rediscovery of the Dacian Capital Sarmizegetusa Regia in Transylvania: Research in the period 1805 – 1820 N/A
14 2014 – 2015 754/2014 Programul de
cooperare bilaterală România – Austria
Havadi Xenia Current developments in regional economy and community building in the rural space of Romania and Austria N/A
15 2014 – 2015 743/2014 Programul de
cooperare bilaterală România – Austria
Rakosy Elena Genome composition of the somatic hybrids between potato and wild relatives revealed by means of molecular cytogenetic technigues (GISH and FISH)  N/A
16 2013 – 2014 673/2013 Programul de
cooperare bilaterală România – Ungaria
Ilea Petru Modelarea procesului de dizolvare a metalelor din DEEE în vederea valorificării acestora N/A
17 2013 – 2014 679/2013 Programul de
cooperare bilaterală România – Ungaria
Pap Peter Laszlo Limitele impuse de stresul oxidativ asupra evoluției unor caractere fiziologice și al trăsăturilor de viață la păsări europene N/A
18 2013 – 2014 661/2013 Programul de
cooperare bilaterală România – Ungaria
Danciu Virginia Nanocompozite cu diferite geometrii cristaline de TiO2, WO3, metale nobile (Au, Pt) si nanotuburi de carbon prin “șahul științei materialelor” (Acronim-NANOSAH) N/A
19 2013 – 2014 668/2013 Programul de
cooperare bilaterală România – Ungaria
Szekely Gyongyi Studiul comparativ al genelor exprimate în stresul osmotic la Arabidopsis thaliana şi comunităţile de fitoplancton din lacurile sărate din România N/A
20 2013 – 2014 664/2013 Programul de
cooperare bilaterală România – Ungaria
Mureșan Liana Straturi protectoare sol-gel pe suprafețe metalice: preparare și caracterizare N/A
21  2013 – 2014 705/2013 Cooperări bilaterale – Programul de Acţiuni
Integrate România – Franţa
Beldean – Galea Simion Evaluation of the Fenton and Photo-Fenton degradation processes of drugs in wastewater using hyphenated and multidimensional chromatographic methods N/A
22 2013 – 2014 708/2013 Cooperări bilaterale – Programul de Acţiuni
Integrate România – Franţa
Grosu Ioan Dynamic Adaptive Macrocyclic Systems for Highly Selective Membranes N/A
 23 2013 – 2014 590/2012 Programul de
cooperare bilaterală România – Belgia
 Petrescu Mag Ruxandra Identificarea oportunităților pentru promovarea și dezvoltarea agriculturii organice în Regiunea Valona ți regiunea de Nord-Vest a Romaniei, în vederea dezvoltării durabile a spațiului rural N/A
24 2012 – 2014 01-3-1071-2009/2013 IUCN Dubna Damian Grigore Nucleus-Nucleus Collisions and Nuclear Properties at Low Energies N/A
25 2012 – 2013 578GR/2012 Programul de
cooperare bilaterală România – Grecia
Danciu Virgina Efficient wastewater treatment with nanocrystalline transition metal oxides modified with noble metals and nonmetals  N/A
26 2012 – 2013 566GR/2012  Programul de
cooperare bilaterală România – Grecia
Aștilean Simion Novel spectroscopic tools in archaeological organic residue analysis  N/A
27 2012 – 2013  554/2012  Programul de
cooperare bilaterală România – Austria
Bucur Ioan Palaeobiogeography of Late Jurassic to Early Cretaceous carbonate platforms in the circum-Pannonian realm (north-western Tethys) N/A
28 2012 – 2013 559/2012 Programul de
cooperare bilaterală România – Austria
Truță (Popa) Adina Low dose lung cancer risk assessment for high LET radiations (alpha particles) due to inhaled radon progeny N/A
29 2012 – 2013 529/2012 Programul de
cooperare bilaterală România – Slovenia
Bădescu Gabriel Cultura politică în Slovenia și Romania: o analiză a stării de fapt, evoluții și perspective N/A
30 2012 – 2013 4123-4-2012/2014 IUCN Dubna Burzo Emil High pressure neutron and X-ray diffraction of rare-earth RCo2 compounds N/A
31 2011 – 2012 489/2011 Cooperări bilaterale – Programul de Acţiuni
Integrate România – Franţa
Aștilean Simion Dezvoltarea unor senzori ultrasensibili pe bază de SERS pentru detecția biomoleculară și imagistică celulară N/A