Ministerul Cercetării și Inovării lansează competiția 2018 pentru Premierea rezultatelor cercetării – articole in cadrul  PNCDI – III – 2015-2020: Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare – dezvoltare, Subprogramul 1.1. Resurse Umane

Pachetul de informații se găsește aici.

Informații utile:
– Se premiază articolele publicate în anul 2017 care nu au mai beneficiat de premiere; pentru articolele publicate în anul 2018, cererile de premiere se vor depune începând cu luna iulie 2018, când vor fi realizate ierarhiile pe subdomeniile ISI, conform valorilor indicatorilor scientometrici publicate în editia JCR din luna iunie 2018;
– Cererile de finanțare pentru articole se depun prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro;
– Platforma de depunere on-line a cererilor de finanțare este disponibilă începând cu 12 aprilie 2018;
– Pentru premiile acordate din bugetul anului 2018 se primesc cereri de finanţare în regim continuu, pana la data de 29 noiembrie 2018, ora 16:00;

– Se evaluează doar cererile de finanțare care se regăsesc pe platforma de depunere on-line cu starea “finalizat”.