Apelul vizează sprijinirea proiectelor de cercetare transnaționale care abordează împreună problemele legate de biodiversitate și sănătatea animală, umană și / sau a plantelor la diferite niveluri relevante, spațiale și temporale, într-un efort de susținere a luării deciziilor bazate pe dovezi stiintifice. Proiectele care abordează numai aspecte legate de biodiversitate sau numai probleme de sănătate nu vor fi luate în considerare în cadrul apelului.

Tipuri de proiecte de cercetare finanțabile:
– Action A – dedicat proiectelor de cercetare colaborative ce reunesc diferite echipe de cercetare care genereaza cunostinte noi cu precadere spre obtinerea de date primare noi
– Action B – susține proiecte de cercetare de sinteză care se realizează prin formarea unor grupuri de lucru ce derulează cercetări și răspund problemelor de cercetare utilizând baze de date deja existente. Aceste proiecte nu vor colecta sau produce date primare noi. Activitatea principală a acestor proiecte este sintetizarea și / sau analizarea seturilor de date existente (sintetizarea conceptelor și a ideilor este de asemenea eligibilă).
România participă doar la proiecte de tip Action A !

Tematicile apelului sunt următoarele:

– relația dintre diversitatea biologică și sănătatea animală, umană și / sau fitosanitară: efectele și mecanismele de bază
– înțelegerea și predicția efectelor integrate ale factorilor de schimbare globală asupra problemelor de sănătate legate de biodiversitate
– valorificarea / calificarea biodiversității ce aduce beneficii sănătății animalelor, omului și plantelor și promovarea biodiversității ca status favorabil sănătății, precum și stării de sănătate bazate pe biodiversitate.

Termenul limită pentru depunerea propunerii preliminare – 16 noiembrie 2018, ora 16:00 CET
Termenul limită pentru depunerea propunerilor complete – 8 februarie 2019/15 martie 2019, ora 16:00 CET

Mai multe informații despre apel se găsesc aici.