GRANTURI INTERNE UBB PENTRU SUSȚINEREA INFRASTRUCTURII STRATEGICE A UBB

 

Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie (STAR-UBB), prin Consiliul Științific al Universității Babeș-Bolyai (CS-UBB), lansează competiția de granturi interne ale UBB pentru susținerea infrastructurii strategice, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2018-0447, alocat prin competiţie de către Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior.

Scopul competiţiei: susținerea dezvoltării Infrastructurii Strategice de Cercetare a UBB (rUBB), operată de Unitățile de Cercetare de Excelență acreditate la UBB și grupată sub cupola STAR-UBB. Reamintim că într-o competiție paralelă STAR-UBB finanțează separat și fellowshipuri pentru susținerea personalului implicat în activități de cercetare de excelență care operează rUBB.

Aplicanți eligibili: unitățile de cercetare de excelență ale UBB, în măsura în care gestionează elemente de infrastructură strategică a UBB (rUBB, http://starubb.institute.ubbcluj.ro/index.php/infrastructura-strategica-de-cercetare/). Se finanțează  maximum un grant/element rUBB.

Cheltuieli eligibile: pentru dezvoltare, materiale curente și/sau întreținere/mentenanță a elementelor rUBB (exemple: gaze/substanțe specializate precum heliul lichid pentru spectroscopie sau cromatografie, piese de schimb, corectare/reparații la conexiunile la utilități, inspecții tehnice etc). Sunt eligibile și cheltuielile deja efectuate (cu documente justificative), în măsura în care au fost angajate după data de 1 mai 2018.

Calendar: cererile de finanțare se depun până la data de 1 iulie 2018 și sunt evaluate cel târziu până la data de 15 iulie 2018. Cheltuielile tuturor granturilor se finalizează până la data de 1 decembrie 2018.

Buget total competiţie: 185 000 RON; buget maxim per grant -: 30 000 RON.

Procedura de solicitare: UC de excelență, prin conducerea sa, depune o cerere scrisă la CS-UBB, în format electronic (la dresa de email: consiliul.stiintific@ubbcluj.ro). Cererea, în format liber, detaliază cheltuielile/element de infrastructură pentru care se dorește finanțarea, specificând: valoarea, urgența, existența de resurse de finanțare alternative, grupurile de cercetare care folosesc acel element al rUBB și maximum 10 publicații reprezentative în care a fost folosit până acum acel element al rUBB. Solicitarea nu poate depăși trei pagini (A4, Times New Roman, 12, spațiere la 1,5 rânduri).

Evaluare: CS-UBB examinează (prin câte doi experți de specialitate) cererile din punct de vedere al eligibilității. În cazul în care este necesară departajarea, criteriile sunt: urgența pentru funcționarea rUBB, magnitudinea grupului de utilizatori și prevalența celor înscriși pe traiectoria profesională de cercetare dintre aceștia, impactul publicațiilor depuse la dosar, încadrarea în prioritățile strategiei CDI la UBB, încadrarea în prioritățile strategiei UBB Goes Green. În cadrul procedurii de examinare/evaluare, CS-UBB poate propune redimensionarea grantului.