UEFISCDI anunță lansarea competiției pentru Proiecte colaborative de cercetare  din cadrul “Programului Cercetare” asociat Mecanismului Financiar SEE 2014-2021(https://uefiscdi.ro/eea-norway-grants).

Informații utile

Scop: instrumentul de finanțare urmărește susținerea cooperării între cercetătorii din Romania și Statele Donatoare  (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) respectiv stimularea participării cercetătorilor români în competițiile europene pentru finanțarea cercetării.
Participanții la competiție: organizații de cercetare din România, Norvegia, Islanda și Liechtenstein; parteneri în proiecte pot fi atât organizații de cercetare cât și companii private.
Proiectele se depun în consorții formate din cel puțin o entitate din România și una dintr-o țară donatoare (Norvegia, Islanda sau Liechtenstein). Coordonatorul de proiect (Project promoter), care va depune propunerea din partea consorțiului, trebuie să fie din România.

Arii tematice de interes pentru proiectele de cercetare fundamentală/aplicativă: energie, mediu, sănătate, științe sociale și umaniste, TIC și biotehnologii, fiind încurajată interdisciplinaritatea.
Bugetul total al competiției este de 16.312.500 euro din care cel puțin 10% este alocat tematicii “Roma inclusion and empowerment”.
Finanțare/proiect: minim  500.000 euro, maxim este de 1.500.000 euro.
Durata maximă de derulare a proiectelor va fi de 48 de luni (cu posibilitate de prelungire încă 12 luni fără fonduri suplimentare).
Cheltuieli eligibile:
– cheltuieli directe: salarii, mobilități, echipamente, consumabile, servicii, incusiv subcontractare;
– cheltuielile indirecte (regie) reprezintă 25% din cheltuielile directe din care se exclud serviciile de subcontractare.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este  1 octombrie 2018; cererile se vor depune electronic pe platforma www.uefiscdi-direct.ro, în limba engleză. Se preconizează ca finanțarea proiectelor sa înceapă în luna martie 2019.

Mai multe detalii despre competiție se găsesc aici 

NOTA: in cazul in care propunerile de proiect presupun un parteneriat cu o entitate privată din România sau din Statele Donatoare, în conformitate cu prevederile art 24 din Ordinul nr. 2840/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al SEE 2014-2021, Universitatea Babeș-Bolyai are obligația de a face publică intenția de a stabili un parteneriat cu entități private

Hot. CA-UBB nr. 13204/23.07.2018 privind selectarea partenerilor privați pentru implementarea proiectelor finanțate prin ”Programul Cercetare”, din cadrul Mecanismului Financiar SEE 2014-2021 și al Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021

Hot. CA-UBB nr. 20479/24.10.2016 privind procedura internă de selectare a partenerilor privați in cadrul proiectelor finanțate prin programe operaționale

Documentele necesare inițierii procedurii de căutare a partenerilor privați se vor solicita de la CMCS

NB! Documentele aferente dosarului de înscriere la concurs vor fi redactate în limba română și/sau engleză

Persoane de contact: Alina Marcoci – alina.marcoci@ubbcluj.ro / int. 5123, Bianca Irimie – bianca.irimie@ubbcluj.ro /int. 5110.