NEURON Cofund “Network of European funding for Neuroscience research” este un proiect finanțat în cadrul Programului Orizont 2020 pentru Cercetare și Dezvoltare Tehnologică al Uniunii Europene și este continuarea proiectului NEURON II ( implementat în perioada 2012-2015 și finanțat în cadrul Programului Cadru 7 – FP7) . Apelul transnațional are în vedere cercetarea europeană comună privind întreținerea, îmbunătățirea și refacerea sănătății umane care sunt de o importanță fundamentală și prioritară la nivel mondial.

Propunerile de proiecte trebuie să acopere cel puțin una din următoarele arii tematice:

– cercetare fundamentală despre investigarea consecințelelor stimulilor externi aupra sistemului nervos central la nivel biologic și funcțional. Acestea pot include dezvoltarea resurselor inovative sau comune, precum și noile tehnologii pentru predicție, prevenirea sau tratamentul bolilor;
– cercetare clinică, inclusiv exploatarea de noi și/sau seturi de date clinice existente, pentru a dezvolta noi strategii de diagnostic, terapie, și neuroreabilitare bazată pe tehnologie pentru boli după stimuli externi asupra sistemului nervos central.

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este 11 martie 2019 ora 14:00 (CET).
Mai multe informații despre competiție se găsesc aici.