Consorțiul CHIST-ERA a creat un instrument comun de finanțare pentru sprijinirea grupurilor internaționale de cercetare care se implică în cercetarea pe termen lung în domeniul TIC si a științelor bazate pe TIC. Prin intermediul acestui instrument, organizațiile de finanțare sprijină și aderă la programul “Tehnologii viitoare și emergente” (FET) al Uniunii Europene. Prin coordonarea eforturilor lor, pot sprijini comunități de cercetare mai diverse, capabile să abordeze cele mai dificile și mai noi teme de cercetare.

În fiecare an, CHIST-ERA lansează o cerere de propuneri de proiecte de cercetare în două noi teme de importanță științifică emergentă. Apelul din acest an se referă la următoarele subiecte:

  • Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI);
  • Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN).

Următoarele criterii de eligibilitate trebuie îndeplinite:
• consorțiul trebuie să fie internațional, cu minimum trei parteneri care să solicite finanțare din partea organizațiilor ce finanțeaza apelul, din cel puțin trei țări distincte;
• cel mult 60% din finanțarea totală poate fi solicitată de către partenerii dintr-o țară.

Depunerea și evaluarea se vor face în două etape (pre-propuneri și propuneri finale). Termenul limita pentru depunerea pre-propunerilor este: 15 ianuarie 2019, ora 17:00 (CET).

Mai multe informații cu privire la apel sunt disponibile aici.