Apelul AAL 2018 se adresează propunerilor transnaţionale inovatoare, multidisciplinare, care oferă soluţii din domeniul TIC cu aplicabilitate în orice zonă a domeniului AAL.

Principalele cerinţe solicitate propunerilor de proiect:

  • implicarea puternică a utilizatorilor finali, în special a celor secundari şi terţiari (definiţi cf. Text Apel) şi a altor parteneri importanţi (furnizori, finanţatori) în elaborarea soluţiilor propuse
  • o puternică orientare spre cerinţele pieţei, ţinând cont de tipul de piaţă pe care o vizează (piaţa consumatorilor particulari, sau piaţa reglementată)
  • includerea unor aspecte inovatoare în domeniul social şi economic
  • participarea semnificativă a întreprinderilor şi a altor parteneri de afaceri (în special a IMM-urilor)
  • asigurarea unei dimensiuni europene/internaţionale.

Pot participa: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizaţii de cercetare (institute de cercetare, universităţi, etc.), asociaţii de seniori sau care reprezintă interesele acestora, instituţii publice.

Consorţiul de parteneri trebuie să cuprindă cel puţin 3 instituţii eligibile independente (persoane juridice) din cel puţin 3 state membre ale Programului AAL participante la Apel.

Termenul limită pentru trimiterea propunerilor este 28 Mai 2018, ora 5PM (CET).