Apelul ACT 2018 este direcționat către finanțarea proiectelor de cercetare și inovare transnaționale în domeniul captării și stocării CO2 în domenii precum energia și industria globală.

Criteriile de eligibilitate naționale sunt disponibile aici.

Informații despre apel și procedura de depunere sunt disponibile pe site-ul proiectului

Depunerea și evaluarea se vor face în două etape (pre-propuneri și propuneri finale). Consorțiile pre-propunerilor câștigătoare vor fi invitate să depună propunerea finală de proiect.
Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale de finanțare ale țărilor din care fac parte.
Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități etc.).

Proiectele vor fi finanțate pe o perioadă de maxim 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este 12 septembrie 2018, ora 13:00 (CET).