Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0088, nr. contract 1/1.7.2018

Titlul:Structuri ierarhizate și funcționalizate pe grafenă, prezentând proprietăți magnetice, de adsorbție și catalitice

Responsabil  UBB partener 2: Acad. Cristian Silvestru

Data concursului: 26.10.2018

Tipul postului: de cercetare

Detalii:  romana/engleza