Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2016-1691, nr.contract 76/2018

Titlul: “Rețele cooperative strategice: O explorare a rețelelor de tehnologia informației din Cluj ”

Director proiect: Conf. dr. Norbert Petrovici

Data concursului: 08.10.2018

Tipul postului: de cercetare

Detalii: romana/engleza