Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2016-0919, nr. contract 100/2018

Titlul: ”Sisteme nanoparticulate pentru identificarea unor oncogene și livrarea de inhibitori tumorali: noi strategii pentru tratamentul individualizat al leucemiilor de linie-B

Director de proiect: CSI Dr. Boca-Farcău Sanda-Cosmina

Data concursului: 11.09.2020

Tipul postului: de cercetare

Detalii: romana/engleza