Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0303

Titlul: Iluminând intunericul: Diversitatea și funcționalitatea  microorganismelor care populează sapropelurile unor lacuri sărate din România (ERebuS)

Director de proiect: Conf. Dr. Habil. Horia Leonard Banciu

Data concursului: 25.08.2017

Tipul postului: de cercetare

Detalii: română/engleză


Rezultat concurs (nume, prenume membru echipă): Keresztes Zsolt Gyula