Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0652, nr. contract 84PCCDI ⁄ 2018

Titlul: ”Tehnologii electrochimice şi chimice eficiente şi ecologice pentru recuperarea avansată a materialelor din deșeuri de plăci cu circuite imprimate (DPCI) provenite din echipamente informatice şi de telecomunicații – TECRADEI”, componentă a proiectului complex “Tehnologii inovative pentru recuperarea avansată a materialelor din deșeuri de echipamente informatice și de telecomunicații -TRADEIT”

Responsabil UBB-P1: Prof. dr. ing. Petru ILEA

Data concursului: 17.03.2020

Tipul postului: de cercetare

Detalii: romana/engleza