Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0088, nr contract 1/2018, partener 1

Titlul: ”Strucuri ierarhizate și funcționalizate pe grafenă, prezentând proprietăți magnetice, de absorbție și catalitice”

Director de proiect: Prof. dr. Ion Grosu

Data concursului: 25.10.2019

Tipul postului: de cercetare

Detalii: română/engleză

Candidat câștigător: Cyril Paul Marcel Nicolay