Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0350, nr. contract: 38PCCDI/2018

Titlul: Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu. (Acronim Graphene4Life)

Responsabil  UBB partener 1 Conf. Dr.habil. Lucian Baia

Data concursului: 24.10.2018

Tipul postului: de cercetare

Detalii:  romana/engleza

NOTA: Conform condițiilor proiectului, persoanele angajate în Universitatea Babeș-Bolyai nu sunt eligibile pentru acest concurs.