Oficiul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv

Activitatea de cercetare științifică efectuată în unitățile de cercetare ale UBB acoperă trei componente fundamentale:

  • cercetarea fundamentală și aplicativă;
  • dezvoltarea (generarea de produse și servicii prototip inovative);
  • inovarea (implementarea in mediul socio-economic a serviciilor și produselor inovative)

Servicii și produse de cercetare

  • Servicii de cercetare
  • Produse ale cercetării

Brevete de invenții cu afiliere UBB

Informații utile:

Manual de bune practici pentru aplicarea legislației privind invențiile de serviciu

Legea 83/24 iunie 2014 privind invențiile de serviciu 

Brevetarea în România și în străinătateprezentare în cadrul Seminarului “Proprietatea Intelectuală și Transferul Tehnologic” IFA, 4 Martie 2014


Managementul Inovării și Transferului Tehnologic – MIT

logo-inno5

RO INNO România este o nouă inițiativă a Autorității Nationale pentru Cercetare Științifică (ANCS) care intenționează să susțină consolidarea și dezvoltarea inovării și a transferului tehnologic la nivel național. Prin analiză, educație și dezvoltare a strategiilor de inovare, RO INNO România poate contribui la creșterea vizibilității și a promovării inovării românești. RO INNO Romania este structurat pe 3 piloni care susțin un total de 8 module. Fiecare dintre acestea urmărește un obiectiv al inițiativei. Deși aceste module sunt diferite în esența lor, ele fac parte dintr-o mai larga abordare strategică integrată, menită să dezvolte noi politici de inovare superioare bazate pe o analiză strategică solidă și pe statistici relevante și demne de încredere.


Research for Industry

r4i_negruResearch for Industry este o platformă de sprijinire a transferului tehnologic și antreprenoriatului dezvoltată în parteneriat cu Biroul de Transfer Tehnologic al Universității Politehnice Federale din Lausanne (EPFL-TTO), cu sprijinul financiar al Programului de Cooperare Elvețiano-Roman și al Asociației Ad Astra a cercetătorilor români. Obiectivul platformei researchforindustry.ro este de a crește vizibilitatea cercetării aplicative românești, de a stimula conectarea sa internațională și de a furniza pregătirea și mentoratul necesare atât cercetătorilor cât și instituțiilor pentru a le permite să obțină rezultate măsurabile în domeniul transferului tehnologic. Platforma are rolul de a agrega și integra informația disponibilă din întregul ecosistem, pentru a oferi o viziune de ansamblu asupra evoluției acestuia și pentru a juca un rol de catalizator în dezvoltarea proiectelor antreprenoriale din mediul academic românesc.