Informații utile

În vederea publicării unui anunț cu privire la scoaterea la concurs a unei poziții vacante în proiecte de cercetare pe site-ul CMCS și pe site-urile de specialitate ANCS Jobs și Euraxess (după caz), este necesară completarea următoarelor documente:

Solicitarea directorului de proiect cu privire la publicarea anunțului pentru poziția vacantă

Anunțul pentru publicarea poziției vacante (varianta în limba română)

Anunțul pentru publicarea poziției vacante (varianta în limba engleză)