Publicații


Reviste UBB

Publicații științifice UBB

Studia Universitatis Babeș-Bolyai


Clasificarea CNCSIS a revistelor 

Situația curentă (28 ianuarie 2013) a revistelor din domeniul Artelor și științelor umaniste

Situația curentă (15 ianuarie 2013) a editurilor din domeniul Artelor și științelor umaniste

Scorul relativ de influență al revistelor cotate ISI

Factori relativi de impact ai revistelor cotate ISI

Reviste românești indexate/cotate ISI 

Reviste recunoscute CNCS

Edituri recunoscute CNCS


Editura Presa Universitară Clujeană PUC 

LOGO PUCEditura Presa Universitară Clujeană a fost fondată în anul 1993 într-o perioadă de extindere a vizibilităţii Universităţii Babeş-Bolyai în peisajul academic european și s-a impus ca o prezenţă activă în viaţa culturală, prin calitatea şi diversitatea cărţilor editate, scopul principal al editurii fiind promovarea cărţii de ştiinţă şi universitare. În prezent, Presa Universitară Clujeană editează lucrări atât în format clasic cât și electronic (www.editura.ubbcluj.ro/ebooks).

Lucrările publicate se încadrează în domenii variate, autorii editurii fiind profesori universitari, dar și cadre didactice din ţară şi străinătate. Presa Universitară Clujeană este acreditată atât pe toate domeniile supuse reacreditării în anul 2012, cât și pe domeniile anterior acreditate (www.editura.ubbcluj.ro/evaluation).


 

Baze de date Anelis Plus

banere

Asociaţia Universităţilor, Institutelor de Cercetare – Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România ANELIS PLUS activează cu scopul reprezentării intereselor de informare şi documentare a membrilor săi, promovând cunoaşterea şi susţinând implementarea politicilor educaţionale şi de cercetare prin achiziţia de resurse electronice de informare ştiinţifică destinate învăţământului şi cercetării, pentru a răspunde nevoilor crescânde de informare şi documentare ale utilizatorilor din România. Asociaţia promovează educaţia şi cercetarea ştiinţifică prin proiecte finanţate naţional / internaţional.

Resursele electronice de documentare accesibile în cadrul UBB:

thomson_isi_smallscopus_smallscience_direct_smalloxford_journals_collection_smallwiley_online_library  ebsco_host_busines_source_complete_small ebsco_host_academic_search_complete_small aps_small aip_small MathSciNet-logoebsco_host_art_fulltext_small