Home » Granturi interne

Granturi interne

GRANTURI PENTRU TINERII CERCETĂTORI – COMPETIȚIA 2013 Consiliul de Administratie al UBB, în baza Hotărârii Nr. 9518/29.04.2013, creează fondul pentru stimularea tinerilor cercetători în scopul stimulării dezvoltării resursei umane din cercetare și a impactului cercetării în mediul științific și economic, sub forma de granturi.  DOCUMENTE CONTRACTARE: Contract GTC-UBB Deviz cadru GTC-UBB Planificarea propiectului GTC-UBB


Rezultate FINALE competitia GTC-UBB Rezultate PRELIMINARE competiția GTC-UBB


PROCEDURĂ privind privind acordarea de granturi pentru tinerii cercetători 2013 PACHET DE INFORMAȚII GRANTURI INTERNE UBB 2013, reactualizat cu modificările adoptate în ședința Consiliului de Administratie nr. 16.861/12.07.2013 Documente utile: Ordin MECTS nr. 4692 din 2011 Ordin MECTS nr. 4478 din 2011 Ordin MECTS nr. 3697 din 2012 Ordin MEN nr. 4204 din 2013 Lista revistelor încadrate pe subdomenii 2012